Resilience Uygulama ve Yönetim Modülü

Aktif / Probleme Dayalı Egitim, kritik düşünebilme yetisini ögreten stratejik bir eğitim sistemidir. Bu metod ile katılımcılar, ne okuduklarını, ne yaptıklarını ve ne öğrendiklerini düşünmeye zorlanırlar.

Interaktif eğitim, katılımcıların işlenen konuyu kendi deneyimleri ile iliskilendirebilmelerini sağlayarak durumları, formülleri ve tarihleri alışılageldiği gibi sadece ezberlemeye itilmelerinin önüne geçer. Öğrencilerin eğitime katılımlarını arttırır ve beyin fırtınası yapabilme fırsatı sunarak kişisel düşünme sürecine farkındalık getirir.

Gerçek hayat ile eğitim konusu arasında ilişkilendirme yapabilmeyi sağlar. Bilgiye ulaşabilme yetisini kazandırır. Küçük gruplar halinde yapılan tartışma ortamı sayesinde etkin ve faydalı eğitimin yolunu açar.

Almış olduğumuz geri bildirimlere istinaden, sektörümüzde yavaş yavaş önemli bir yer edinmeye başlayan probleme dayalı eğitim sisteminin ve kişisel gelişim desteğinin bir parçası olan “Resilience Eğitimleri”nin uygulanması esnasında görülen bir takım aksaklıklar, aşağıdaki gibidir:

 • Şirket ve Gemi kısmında belirlenmiş uygulayıcılar tarafından eğitim sisteminde uygulanması gereken yol ve metodların tam olarak kavranamamış olması,
 • Tekrarlayan oturum seansları ve bu seansların bir iş yükü olarak algılanması;
 • Eldeki kaynakların dağınık ve düzensiz halde bulunması,
 • Planlama, kayıt, geri bildirim, değerlendirme, analiz ve raporlama hususundaki eksikliklerin bulunması,
 • Eğitimin etkin bir şekilde akışını sağlamak ve gerçek hayatla ilişkilendirerek faydasını arttırabilmek için gerekli olan “Merak Uyandırma” duygusunun tam olarak verilememesi,

Geçtiğimiz süreç içerisinde ortaya çıkmış bulunan bu aksaklıkları giderebilmek ve bu bağlamda bir çözüm paketi oluşturarak eğitimlerin etkin ve verimli uygulanmasını sağlayabilmek için aşağıdaki programımızı ilgili firmaların hizmetine sunmaktayız;

Resilience Danışmanlık ve Eğitim

 • Kara ve deniz personeli için şirketinizde düzenlenecek “Resilience Eğitimi Destek Programı” konusunda farkındalık semineri verilmesi. Seminer içeriği aşağıdaki gibi olacaktır;
 • Resilience Programı Genel Oryantasyon
 • Örnek Oturum ve Raporlama
 • LET ve Resilience Modülleri
 • Gemi Sorumlulukları
 • Gemi Ziyaretleri ve Raporlama (Major Visit ve Reflective Learning Videoları)
 • Şirket sorumlulukları

Resilience Uygulama Modülü

 1. Resilience Eğitim Sistemi içeriklerini online ve offline modülerimize kurmuş olduğumuz bir modülün içine koyarak çok daha etkin takibini sağlıyoruz.
 2. Değerlendirme anketlerinin sistem üzerinden yapılabilmesini sağlıyoruz.
 3. LET modüllerini probleme dayalı öğrenim mantığıyla senaryolaştırarak CBT halinde kullanımını çok daha etkin hale getiriyoruz.
 4. Resilience modüllerini CBT haline getirerek uygulanmasını daha kolay hala getiriyoruz.

Resilience Yönetim Modülü

Mevcut tüm Resilience eğitimleri, uzaktan eğitim sistemimize entegre edilerek kolay ve etkin takip edilebilir hale getirilebilmektedir. LET ve Resilience eğitimlerinin aktif eğitim mantığıyla senaryolaştırılarak çok daha efektif kullanımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İsteğiniz doğrultusunda Resilience eğitimleri için;

 • Filo eğitim planı hazırlanması,
 • Bu planın MTR eğitim platformuna entegre edilmesi böylece tüm kaynakların bir çatı altında toplanabilmesi
 • Her bir eğitim ve ziyaretin kaydının oluşturulabilmesi,
 • Katılımcıların değerlendirilmesinin ve bu değerlendirmeler ile bir trend analizinin sağlanabilmesi (TMSA Element 3.2)
 • Learning Engagement Tool konularının senaryolaştırılarak oturumlara katılımın sağlanması
 • Oluşan kazaların analizi yapılarak önleyici faktör olarak görsel ve akılda kalıcı bir senaryolaştırma eğitiminin düzenlenmesi hizmetlerini platformumuz üzerinden vermekteyiz.