Danışmanlık ve Eğitim

Öncelikli amacımız Türk Denizcilik sektöründe, ilgili eğitim gereklerinin etkin bir şekilde karşılanmasını sağlamak ve bunu gerçekleştirirken şirketlerin toplam eğitim maliyetlerini düşürecek çözümler üretmektir.

Bununla birlikte ISO 9001:2015 Kalite yönetimi, 14001:2015 Çevre yönetimi, TMSA 3 ve ISM gereklerine uygun entegre yönetim sistemleri konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Şirket Seminerleri

Ekibimiz, şirketinizin düzenleyeceği seminerlerin baştan sona organizasyonunu yapabilir ve davranış odaklı eğitim gibi birçok eğitimleri verebilir.

Sınıf Eğitimleri

• TMSA 3 Awareness Training
• Behaviour Based Safety (TMSA 3 – 9.3.2)
• Stop Work (TMSA 3 – 9A.2.1)
• Unsafe Act Awareness (TMSA 3 – 9.3.2 )
• Incident Investigation (TMSA 3 – 8.1.5)
• Hazard Identification & Risk Assessment (TMSA 3 – 9A-2.2)
• Media Handling (TMSA 11.2.3)
• Interpersonal Skill Trainings (TMSA 2.4.3)
o Team Building
o Presentation Skills
o Negotiation Skills
o Effective Communication

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetimi sistemlerinin iç denetçi eğitimleri uzman eğitmenlerimiz tarafından verilebilmektedir.

Gemi Üzeri Hizmetler

Gemilere yapacağımız düzenli ziyaretlerle aşağıdaki hususları kapsayan hizmetleri vermeye başlamış bulunmaktayız.
• Navigation Audit (TMSA 3 – 5.4)
• Pre-vetting Inspection
• Resilience Farkındalık ve Uygulama Eğitimi
• Safety Audit (Belirleyeceğiniz spesifik konularda hazırlanacak kontrol listeleri üzerinden)

Bu kapsamda verilen hizmet TMSA 9A 4.2’de belirtilen “Fleet Safety Trainer” tanımlamasını karşılayacak şekilde planlanabilir ve gemi üzeri yapılan ziyaret sonrasında TMSA’da belirtildiği gibi kapsamlı bir rapor tarafınıza sunulabilir.

TMSA 11.3’te belirtilen “External Training Consultant” kapsamında tanımlanmış hizmetler tarafımızca verilerek bu gerek karşılanabilir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz gemi üzeri hizmetlerin hepsi paket halinde bir haftalık bir seyir süresince gerçekleştirilebilir.

TMSA 3 Danışmanlığı

“Tanker Management Self Assessment (TMSA)”, ilk defa 2004 yılında, tanker operatörlerinin kendi yönetim sistemlerini değerlendirmeleri, ölçümleyip geliştirebilmeleri için bir araç olarak OCIMF (The Oil Companies International Marine Forum) tarafından ortaya konmuş, 1 Temmuz 2008 den itibaren ikinci versiyonu olan TMSA2 olarak yürürlüğe girmiştir.

01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan TMSA 3 içeriği bir önceki versiyona göre genişletilerek ilave gereklilikler getirilmiştir.

Bu bağlamda hali hazırda vermiş olduğumuz TMSA 3 danışmanlığı hizmetimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

  • TMSA 3 Awareness Training
  • GAP Analysis (ref: Element 1A / 1A.4)
  • Developing vision, policies, procedures, necessary forms and KPI’s
  • Fixing the GAPS and improvement
  • Preparing the TMSA Submission
  • Organising Company Run Seminar
  • Giving Behaviour Based Safety Training (ref: Element 9 / 9.3)
  • Final Inspection and Reporting

Not: Danışman ekibimizde aynı zamanda aktif olarak TMSA baş denetçiliği yapan deneyimli bir ekip bulunmaktadır.